Program Týdne vědy a techniky

Moderní technologie a kulturní dědictví – popularizační přednáška
Pořádá: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, ÚTAM AV ČR v. v. i., Centrum excelence Telč

st 8. 11., 15:00, seminární místnost CET
Věková a zájmová skupina: úroveň programu bude přizpůsobena zájemcům dle předchozího objednání
Téma: technika a technologie
den otevřených dveří
přednáška

Popularizační přednáška přestaví vybrané výzkumné aktivity a technologie Centra excelence Telč s možností následné diskuse s přednášejícími.
doc. Ing. Michal Vopálenský, Ph.D.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR