O festivalu

O festivalu

E.ON - Banner - Týden vědy a techniky AV ČR Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory.

Festival je určen jak studentům středních škol, pro které připravujeme především přednášky a exkurze v dopoledních hodinách, tak široké veřejnosti, na kterou cílí program v odpoledních a večerních časech.

Sedmnáctý ročník se uskuteční v termínu 6.–12. listopadu 2017. Tentokrát se zaměří mimo jiné na potraviny pro budoucnost, lasery, medicínu, nanotechnologie a umělou inteligenci. Plánováno je více než 500 akcí.

Týden vědy a techniky AV ČR koordinuje Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. a Sdružení moravských pracovišť AV ČR. Na organizaci festivalu se podílí všechna pracoviště Akademie věd ČR.
 
Vstup na všechny akce bude zdarma, na většinu z nich je však potřeba rezervovat si místo.
 

KOMPLETNÍ PROGRAM

Témata v hlavní budově Akademie věd ČR:

POTRAVINY PRO BUDOUCNOSTSUPERLASERYMEDICÍNA
CIVILIZAČNÍ CHOROBY
NANOTECHNOLOGIEINFORMATIKA, ROBOTIKA
A UMĚLÁ INTELIGENCE

 

 

Program hlavního partnera festivalu – Univerzity Karlovy:

PROGRAM UK