Program Týdne vědy a techniky

Centrum akademického psaní
Pořádá: Ústav pro jazyk český AV ČR, Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR

čt 9. 11., 11:30–13:00
Věková a zájmová skupina: úroveň programu bude přizpůsobena zájemcům dle předchozího objednání
Téma: jazyk a literatura
den otevřených dveří
přednáška

Seminář v rámci Dne otevřených dveří ÚJČ AV ČR představí Centrum akademického psaní a jeho činnosti, které se týkají zejména výuky odborného psaní v angličtině. Posluchači si vyslechnou krátkou přednášku k mezikulturním rozdílům v odborném psaní a v následné práci s texty dostanou "ochutnávku" toho, co a jak se v Centru učí. U posluchačů předpokládáme pokročilejší znalost angličtiny, protože celý seminář bude v angličtině.
PhDr. Veronika Quinn Novotná, PhD
Ústav pro jazyk český AV ČR