Věda fotogenická
Pořádá: LogIQ - Kluby nadaných dětí, Středisko společných činností AV ČR

výstava

středa 13. 11., 8:00 - 18:30
čtvrtek 14. 11., 8:00 - 16:30
pátek 15. 11., 8:00 - 16:30
Věková skupina: rodiny s dětmi, 2. stupeň ZŠ, střední školy, dospělá veřejnost
Téma: svět vědy, umění
Věda fotogenická je fotosoutěž pro pracovníky a pracovnice Akademie věd. Projekt si klade za cíl ukázat, že věda je nejen cestou k poznání a šíření znalostí, ale je také velmi fotogenická a dokáže zaujmout nejen svými výsledky, ale i postupy, jak jich dosáhnout. Věda fotogenická poukazuje na umělecký a estetický rozměr vědecké práce, vznikající jako vedlejší produkt bádání.