Sucho a jeho možné důsledky pro Česko
Pořádá: Hvězdárna Valašské Meziříčí

přednáška

pondělí 11. 11., 18:00
Věková skupina: dospělá veřejnost
Téma: životní prostředí
Sucho představuje stav či období charakterizované nedostatkem vody v porovnání s její průměrnou hodnotou v dané oblasti. V případě delší epizody s nedostatkem srážek se hovoří o suchu meteorologickém, které se může projevit svými dopady v dalších oblastech. Informace o suchu lze získat ze systematických meteorologických pozorování. Máme sklon očekávat, že po příznivých obdobích budou následovat období ještě příznivější. Historie však svědčí, že tomu tak nikdy nebylo.

Přednášející

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně
Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., (*1965) působí jako pedagog na Mendelově univerzitě v Brně a vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Zabývá se zemědělskou a lesnickou meteorologií se zaměřením na studium vazeb mezi půdou, rostlinou a atmosférou.