Osudy českých vědců a vědkyň v exilu 1948-1989
Pořádá: Muzeum Vysočiny Jihlava, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

akce na pracovišti
přednáška

čtvrtek 14. 11., 17:00
Věková skupina: dospělá veřejnost
Téma: historie, svět vědy
V letech 1948–1989 vyhnal komunistický totalitní režim z Československa do exilu ve dvou hlavních vlnách (1948 a 1968) asi 260 tisíc lidí, mezi nimi tisíce vysokoškolsky vzdělaných odborníků. Nucený odliv mozků zasáhl všechny oblasti vědy a techniky. Přednáška se zabývá především strhujícími osudy některých významných exilových vědců a vědkyň, kteří se uplatnili v novém prostředí, přitom však nezapomněli na starou vlast a po sametové revoluci pomáhali české vědě v návratu mezi světovou špičku.

Přednášející

Doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc., je dlouholetou vědeckou pracovnicí Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, kde působí v Centru dějin vědy. Zaměřuje se především na dějiny vědy 19. a 20. století a problematiku žen ve vědě.