Úsvit vědy v Shakespearově Anglii
Pořádá: British Council

přednáška

úterý 12. 11., 10:00
Věková skupina: střední školy, dospělá veřejnost
Téma: filosofie, historie, jazyk a literatura, sociologie, umění
Renesance přinesla do Evropy touhu klást otázky a poznávat zákony přírody, nastal bouřlivý rozvoj ve všech oblastech umění, Z alchymie a astrologie se začínala rodit moderní věda. Z magického se zrodily vědecké metody zkoumání. Umělci té doby tyto změny citlivě vnímali a někteří z nich je také geniálně zachytili ve svých dílech: Marlowe - Doctor Faustus, Johnson - Alchymista a samozřejmě Shakespeare - Bouře. Podali tak zajímavý obraz doby a dotkli se zásadních otázek, které jsou stále aktuální.

Přednášející

prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.
FF UK
Špičkový anglista, překladatel, esejista, profesor anglické literatury, který přeložil do češtiny celé Shakespearovo dílo. Je držitelem řady významných ocenění - např. Řádu britského impéria, Státní ceny za překladatelské dílo, Česká hlava, Medaile Vojtěcha Náprstka a mnohých dalších.