Disent a dnešek. Panelová diskuse o významu disentu v minulosti a dnes
Pořádá: Filosofický ústav AV ČR, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

diskuze/beseda

sobota 16. 11., 14:00
Věková skupina: dospělá veřejnost
Téma: historie, jazyk a literatura, sociologie
Skončila úloha disentu pádem bývalého režimu na konci roku 1989? Pokud ne, co je úkolem disentu v novém, polistopadovém režimu a existuje kontinuita mezi "starým" disentem a kritickými hlasy dneška? Mohou být nějaké koncepty předlistopadového disentu ještě dnes relevantní?

Přednášející

Joseph Grim Feinberg, M.A., Ph.D.
Filosofický ústav AV ČR
Joseph Grim Feinberg je vědeckým pracovníkem v Oddělení pro studium moderní české filosofie Filosofického ústav AV ČR. Soustředí se na dějiny českého marxistického humanismu (Kosík, Kalivoda, Sviták), disentu (Havel, Budapešťská škola) a teorii politické kolektivity.
Mgr. Jan Matonoha, Ph.D.
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Jan Matonoha pracuje v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Zabývá se teorií literatury, genderu a literatury a vztahu literatury a (non-humánních) zvířat. V souvislosti s daným tématem pak (u autorů - mužů problematickým) vztahem genderu a české literatury samizdatu a exilu (Havel, Vaculík, Škvorecky, Kohout ad.), jejž uchopuje prostřednictvím konceptu dispositivu mlčení, zraňujících přilnutí (Wendy Brown) a zraňujících identit (Judith Butler).
Mgr. Kristina Andělová
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Kristina Andělová je doktorandkou v Ústavu českých dějin FF UK v Praze a vědeckou pracovnicí na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Zabývá se dějinami politického myšlení, dějinami intelektuálů a historickým vývojem československé demokratické opozice v 70. a 80. letech 20. století. Pracuje na dizertační práci o proměnách československého reformního komunismu.
Matěj Metelec
Časopis A2
Esejista, publicista a redaktor kulturního čtrnáctideníku A2. Publikoval desítky textů různých žánrů v mnoha periodikách, krom domovské A2 například v Labyrint Revue, Novém prostoru, Revue Prostor, Salonu Práva, Kontradikcích nebo na komentářovém webu a2larm.cz. Ve svých esejích se věnuje mj. dějinám marxismu nebo českému politickému myšlení.