Mála technická univerzita: workshop a tvoření z LEGA
Pořádá: Malá technická univerzita

workshop

pondělí 11. 11., 14:30
Věková skupina: rodiny s dětmi
Téma: svět vědy
Jak postavit dům? Proč nespadne most? Jak vztyčit vysokou věž? Kam teče voda, když spláchnu?
Tvoření podle vzoru, rozvoj prostorové orientace a představivosti - projekt Malý stavitel.
V prostorách MŠ si mohou tvoření z LEGA vyzkoušet dopoledne žáci 1. stupně ZŠ, odpoledne rodiče s dětmi.