Jak zajistit dostatek zdraví prospěšných potravin?
Pořádá: Ústav experimentální botaniky AV ČR

přednáška

pondělí 11. 11., 16:30

Přednáška vycházející z výzkumného programu Potraviny pro budoucnost AV 21.

Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, střední školy, dospělá veřejnost
Téma: biologie, svět vědy, životní prostředí
Více než čtvrtina lidstva nemá v současnosti přístup k dostatku zdravých potravin. Jejich zajištění zůstává zatím nedostižným cílem. Přitom neustále stoupá nejenom počet lidí trpících chronickou podvýživou ale také těch, které trápí nadváha způsobená konzumací levných potraviny. Náprava není jednoduchá, vyžaduje komplexní přístup a komplikuje ji růst světové populace i změna klimatu. Má lidstvo naději?

Přednášející

Prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
Ústav experimentální botaniky AV ČR
Prof. Jaroslav Doležel se zabývá strukturou a evolucí genomu rostlin, vede olomoucké Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR a je hlavním koordinátorem výzkumného programu Strategie AV21 „Potraviny pro budoucnost“. Od roku 2004 je členem Učené společnosti.