Globální změna útočí – mýtus nebo realita ve světle Encykliky papeže Františka „LAUDATO SI´“
Pořádá: Ústav výzkumu globální změny AV ČR

přednáška

čtvrtek 14. 11., 9:00
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, střední školy, dospělá veřejnost
Téma: svět vědy, životní prostředí
Globální změna (GZ) měnící fungování Země v planetárním měřítku působením biofyzikálních a socioekonomických sil je v současné epoše antropocénu realitou. Problematika GZ se odráží i ve filosofických směrech. Příkladem může být Encyklika papeže Františka „Laudato Si“, ve které se Svatému otci podařilo skloubit názory na problematiku GZ se základními atributy víry. Encyklika není jen náboženským dílem, ale přináší i zásadní názory na obecnou otázku našeho vztahu k planetě a rozvoje společnosti.

Přednášející

Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Prof. Michal V. Marek je ředitelem ÚVGZ. Jako vědec se zasloužil o rozvoj ekofyziologie ekosystémů – věnuje se ekofyziologii a biofyzice fotosyntézy vyšších rostlin, tokům energie a látek rostlinnými systémy, uhlíkovému cyklu, produkci rostlin, ekologii, ekologické fyziologii lesních dřevin.