Výstava "Česká geologická služba – 100 let pro společnost"
Pořádá: Česká geologická služba

akce na pracovišti
výstava

pondělí 11. 11., 10:00 - 15:00
úterý 12. 11., 10:00 - 15:00
středa 13. 11., 10:00 - 15:00
čtvrtek 14. 11., 10:00 - 15:00
pátek 15. 11., 10:00 - 15:00
Věková skupina: úroveň programu bude přizpůsobena zájemcům dle předchozího objednání
Téma: geologie
Česká geologická služba letos oslaví 100. výročí založení. Významné jubileum bude připomínat řada událostí a aktivit v průběhu celého roku. Jednou z nich je výstava "Česká geologická služba – 100 let pro společnost", která představuje aktivity instituce s akcentem na jejich přínos a možnosti využití spektra poznatků v běžném životě každého z nás. Výstava prezentuje ČGS jako dynamickou a moderní výzkumnou organizaci na poli věd o Zemi a ukazuje její celospolečenský význam.