Listopad 1989 očima zahraničních bohemistů a historiků
Pořádá: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

panelová diskuze

neděle 17. 11., 14:30
Věková skupina: dospělá veřejnost
Téma: historie, sociologie
Panelová diskuse se zahraničními bohemisty a historiky věnovaná problematice demokratické revoluce 1989 v Československu a její pamětnické reflexi. Moderované diskuse v českém jazyce se zúčastní Christianne Brenner (Collegium Carolinum), Peter Bugge (Aarhus University), Hana Píchová (University of North Carolina) a Sarah Lemmen (Universidad Complutense Madrid).

Přednášející

doc. Pavel Mücke, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Výzkumný pracovník a zástupce ředitele Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Dlouhodobě se věnuje problematice orální historie, paměti, cestovního ruchu a druhého zahraničního odboje.