Sametová revoluce po třiceti letech (promítání dokumentu a beseda s pamětníky)
Pořádá: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

diskuze/beseda

sobota 16. 11., 16:00
Věková skupina: střední školy, dospělá veřejnost
Téma: historie, sociologie
Třicet let. Přesně tolik letos uplyne od sametové revoluce. Zatímco „velké dějiny“ roku 1989 jsou již historiky víceméně zpracovány, porevoluční životy těch, kdo listopadové události rozpoutali, jsou známy jen zřídka. Co dnes dělají? Co si myslí o světě kolem sebe? A sehrála v tom nějakou roli osobní zkušenost ze sametové revoluce? Promítání dokumentu ,,Sto studentských (r)evolucí" a beseda s pamětníky z řad studentských vůdců listopadu 1989.

Přednášející

Prof. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a průkopník metody orální historie v České republice. Od poloviny devadesátých let se věnuje teorii a metodologii vzpomínkových rozhovorů s pamětníky. Zaměřuje se zejména na období normalizace a transformace v Československu.