Sto studentských (r)evolucí: Vysokoškolští studenti roku 1989 v časosběrné perspektivě
Pořádá: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

přednáška

sobota 16. 11., 11:00
Věková skupina: dospělá veřejnost
Téma: historie, sociologie
Přednáška členů grantového týmu projektu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR představí novou publikaci nakladatelství Academia "Sto studentských evolucí" a také závěry dosavadního bádání o pamětnické reflexi studentské generace roku 1989 po třiceti letech.

Přednášející

Mgr. Petra Schindler-Wisten, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Vedoucí a výzkumná pracovnice Centra orální historie při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Dlouhodobě se věnuje problematice etických a právních aspektů orální historie, chalupářské subkultuře v druhé polovině 20. století a každodennosti v období tzv. normalizace a transformace.
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Výzkumná pracovnice Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a vedoucí Pracoviště orální historie - soudobé dějiny na Fakultě humanitních studií UK. Ve své vědecké činnosti se zaměřuje zejména na biografický výzkum, teorii a metodologii orální historie, neoficiální kulturu a disent v Československu.
M. A. Veronika Pehe, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Výzkumná pracovnice Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Zabývá se kulturními dějinami střední Evropy v druhé polovině 20. století, paměťovou politikou, postsocialistickou transformací a její reflexi ve filmu a literatuře.