Program Týdne vědy a techniky

Polární záře ve vědě, umění a mýtech
Pořádá: Ústav fyziky atmosféry AV ČR

čt 9. 11., 18:00
Věková a zájmová skupina: 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ, úroveň programu bude přizpůsobena zájemcům dle předchozího objednání
Téma: fyzika, historie
den otevřených dveří
přednáška

Polární záře je fascinující přírodní úkaz, který lidé pozorovali, vyprávěli si o něm a snažili se pochopit stovky let. Probereme nejstarší písemné záznamy i domorodé legendy a podíváme se na americké romantické obrazy poloviny 19. století oslavující drsnou přírodu i skandinávské malby inspirované expedicemi za polární kruh. Seznámíme se s historií vědeckého výzkumu polární záře i současnou teorií o vzniku této úchvatné podívané na hranici kosmického prostoru.
Mgr. Zbyšek Mošna, Ph.D.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR
Zbyšek Mošna studuje variabilitu ionosféry a její vazbu na neutrální atmosféru a sluneční a geomagnetickou aktivitu. Zabývá se popularizací vědy a přednáškami pro odbornou i širokou veřejnost.