Masaryk: jímavá filmová fikce vs. historická skutečnost
Pořádá: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

film s přednáškou

út 6. 11., 18:15
Věková skupina: střední školy, dospělá veřejnost
Téma: historie
V minulém roce zaznamenal obrovský úspěch film Masaryk mapující život Jana Masaryka. Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí, Jana Masaryka, se vrací do doby těsně před druhou světovou válkou. Je nasnadě, že právě tento film, vzhledem ke své úspěšnosti, bude formovat historické povědomí o období Mnichova více než odborné přednášky nebo texty.

Pokud se na film ale podívá odborník, zjistí, že ve filmu vystupují historické postavy, které jsou kladeny na místa a v časech, kde se nevyskytovaly, a konají skutky, které prokazatelně neučinily... Přijďte se podívat na film a zjistit, kde filmaři popusili uzdu své představivosti a uvést události na pravou míru.

Přednášející

doc. Vít Smetana
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR; přednáší též na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a je šéfredaktorem Czech Journal of Contemporary History. Zabývá se dějinami mezinárodních vztahů za druhé světové války a v první fázi války studené.