České nebe
Pořádá: Středisko společných činností AV ČR

film s přednáškou

út 6. 11., 18:00
Věková skupina: střední školy, dospělá veřejnost
Téma: svět vědy
Letošní Týden vědy a techniky AV ČR nese podtitul Století české vědy. A jak všichni dobře víme, na poli vědy není většího Čecha, než je Jára Cimrman. Pojďme si jeho osobnost připomenout promítáním hry České nebe s následnou diskuzí s Jiřím Martínkem z Historického ústavu AV ČR.

Svatý Václav, praotec Čech a Jan Amos Komenský jsou členy nebeské komise. Rozhodují o tom, kdo se dostane do nebe, a kdo ne. Když ale Komenský chce jako další členku komise prosadit Boženu Němcovou, dojde ke konfliktu.

Přednášející

RNDr. Jiří Martínek, Ph.D.
Historický ústav AV ČR