CO.MEDIA / Intermediální integrál Martina Myšičky
Pořádá: Dejvické divadlo, Středisko společných činností AV ČR

diskuze/beseda

po 5. 11., 19:00
Věková skupina: dospělá veřejnost
Téma: chemie, svět vědy, umění
Se svými hosty, scenáristou a režisérem Petrem Zelenkou a vědcem Zdeňkem Havlasem, bude Martin Myšička rozmlouvat o tom, jak se věda dostala na jeviště, a to konkrétně v inscenaci P. Zelenky Elegance molekuly. O tom, jak tato hra, pro niž se inspirací staly objevy geniálního českého chemika Antonína Holého, vznikala, o tom, jak strastiplně vzniká lék, který zachrání miliony lidí, ale i o vztahu vědy ke kultuře a naopak a mnoha dalších vzrušujících tématech.

Přednášející

Martin Myšička
Dejvické divadlo
Petr Zelenka
Dejvické divadlo
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR