České století: Poslední hurá (1989)
Pořádá: Středisko společných činností AV ČR

film s přednáškou

pá 9. 11., 10:00

Omlouváme se, z organizačních důvodů byla akce zrušena.

Věková skupina: střední školy, dospělá veřejnost
Téma: historie
Pohled do nitra sametové revoluce. Po letech komunistické totality vzniká něco nového, není ale úplně jasné co. Teprve se to formuje. První úžasná, nepředstavitelná změna: jednání Občanského Fóra s komunistickým premiérem Adamcem. Na to první nebyl Václav Havel ještě ani připuštěn, ta další už se odehrávala s ním v čele. Setkání dvou světů, které k sobě musejí hledat nějakou cestu, země to potřebuje. A je to cesta složitá.

Přednášející

PhDr. Jiří Suk, Ph.D., DSc.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Je absolventem Ústavu politologie FF UK v Praze. Jeho hlavním badatelským zaměřením je komunistický režim po únoru 1948, komunistický utopismus a ekonomický revizionismus, intelektuální a politické dědictví disentu a československá a česká transformace po roce 1989.