Ekologie známá i neznámá: program pro školy
Pořádá: Univerzita Palackého v Olomouci

workshop

po 5. 11., 8:00–12:00
út 6. 11., 8:00–12:00
st 7. 11., 8:00–12:00
čt 8. 11., 8:00–12:00
pá 9. 11., 8:00–12:00
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, střední školy
Téma: životní prostředí
Zajímá Vás, co se skrývá pod pokličkou této vědní disciplíny? Dnes kdy se stále častěji setkáváme s různými problémy v oblasti životního prostředí, je to právě ekologie, která nás může navést k jejich řešení. V rámci Týdne vědy a techniky AV ČR pro Vás pracovníci z Katedry ekologie a životního prostředí připravili bohatý program.

V rámci dopoledního programu jsou pro studenty středních a základních škol připraveny 60-90 minutové programy:

Přednášející

Život ve vodě
Co se skrývá pod pojmem bentos? Co víme o vodním ekosystému? Jak kupříkladu pracovat s determinačními klíči? Odpovědi na tyto a další otázky se studenti dozvědí v rámci cvičení.
Tajemná herpetologie
V rámci této přednášky s praktickými ukázkami se studenti dozvědí o aktuálně používaných metodách při monitoringu druhů, které využívá AOPK ČR, ale třeba i nově vyvíjenými. Prakticky se také naučí základům manipulace se zvířaty v terénu vč. determinací českých druhů.
GIS aneb umíš si vytvořit mapu?
Co se skrývá pod touto zkratkou? Může Vám být tento systém nápomocen? Jak se s ním pracuje a co vše dokáže? Odpověď na tyto a další otázky jsme pro studenty připravili v rámci cvičení.
Chemická analýza přírodních vzorků
Dnes již víme, že určité látky nám v přírodě mohou dělat problémy. V rámci tohoto cvičení se studenti naučí, jak prvky nebo sloučeniny analyzovat, stanovovat jejich koncentrace a jaký vliv má jejich přítomnost na životní prostředí.