Osvícenský emancipační projekt a otázka genderové rovnosti
Pořádá: Filosofický ústav AV ČR

akce na pracovišti
přednáška

čt 8. 11., 9:30
Věková skupina: střední školy, dospělá veřejnost
Téma: filosofie, svět vědy
Kulturní a politický charakter euroamerické civilizace byl zásadním způsobem ovlivněn osvícenstvím, ze kterého pocházejí ideje svobody, rovnosti, tolerance i koncept lidských práv. Charakteristickým rysem osvícenského emancipačního projektu je schopnost autokorekce, postupného odkrývání a nápravy deficitů v oblasti lidské svobody a rovnosti. Jedním z nich je oblast genderové rovnosti. Přednáška zkoumá vztah mezi osvícenstvím, zavedením volebního práva žen a genderovou rovností.

Přednášející

Mgr. Petr Kouba, Ph.D.
Filosofický ústav AV ČR
Petr Kouba působí jako vědecký pracovník Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR, přednáší též na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Vedle fenomenologie a post-fenomenologické filosofie se věnuje též politické filosofii a filosofii osvícenství.