Čeština v České televizi
Pořádá: Krajská knihovna Karlovy Vary, Ústav pro jazyk český AV ČR

akce na pracovišti
přednáška

čt 8. 11., 10:00
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, střední školy
Téma: jazyk a literatura
V přednášce bude nejprve stručně představena činnost Ústavu pro jazyk český; hlavním tématem bude jazyk moderátorů vybraných televizních pořadů (výslovnost, větná intonace, ne/užívání spisovné češtiny, kultivovanost projevu).

Přednášející

Mgr. Lucie Jílková, Ph.D.
Ústav pro jazyk český AV ČR