Studentská generace roku 1989 v časosběrné perspektivě
Pořádá: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

přednáška

pá 9. 11., 11:00
Věková skupina: dospělá veřejnost
Téma: historie, sociologie
Přednáška bude věnována pokračování úspěšně realizovaného projektu „Studenti v období pádu komunismu v Československu – životopisná interview (1999)“. Prostřednictvím časosběrného sledování změn ve výpovědích generace studentských vůdců listopadu 1989 je možné zachytit nejen proměny subjektivního vnímání historických událostí, ale i případné širší posuny ve společenském diskurzu vnímání minulosti.

Přednášející

Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Český historik zabývající se českými moderními dějinami a jeden z prvních průkopníků metody orální historie v České republice. Od roku 2017 je ředitelem Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová je vědeckou pracovníci Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a vedoucí pracoviště Orální historie – soudobé dějiny na Fakultě humanitních studií UK. Dlouhodobě se věnuje biografickému výzkumu. Je autorkou biografie Ivana M. Havla, která vyšla v loňském roce v nakladatelství Karolinum.
Mgr. Petra Schindler-Wisten, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Mgr. Petra Schindler-Wisten, Ph.D., je vědeckou pracovníci Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, od roku 2017 zastává funkci vedoucí Centra orální historie. Dlouhodobě se věnuje metodě orální historie, dějinám po roce 1968 a problematice chatařské a chalupářské subkultury.