Kolika jazyky mluvila kněžna Libuše?
Pořádá: Ústav pro českou literaturu AV ČR

akce na pracovišti
přednáška

út 6. 11., 11:00
Věková skupina: dospělá veřejnost, střední školy, úroveň programu bude přizpůsobena zájemcům dle předchozího objednání
Téma: historie, jazyk a literatura
Kněžna Libuše prý moudře panovala po boku Přemysla Oráče a věštila, kde najít drahé kovy či založit Prahu. O tom se vypráví ve Starých pověstech českých. V méně známých knihách se ale též vypráví, že si Libuše ženicha vybírala pomocí matematických úloh (ještě předtím ve Vltavě utopila několik milenců). Přednáška vysvětlí, jak se pověst proměnila od konce 18. stol., kdy Libuše současně vstoupila do českého a německého písemnictví, a uvede proměny látky do kontextu utváření národních mytologií.

Přednášející

PhDr. Ladislav Futtera
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ladislav Futtera je literární vědec a historik. Pracuje v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, současně je doktorandem v Ústavu germánských studií FF UK. Knižně vydal monografii Německá píseň o české Libuši. Obraz českého dávnověku v české a německé literatuře 19. století (2015).