„Dáma“ z výšinného hradiska v Hlinsku – prezentace výsledků archeologicko-antropologického výzkumu
Pořádá: Archeologický ústav AV ČR, Brno

přednáška

čt 8. 11., 17:00
Věková skupina: střední školy, dospělá veřejnost
Téma: historie
V roce 1979 archeologové na eneolitickém hradisku v Hlinsku vyzvedli kostru ženy pohřbené spolu s atributy mužského pohřbu. Na kostře, jejíž věk byl původně stanoven na 50 let, byly zaregistrovány patologické změny. Právě tyto změny se staly předmětem revizního antropologicko-archeologického výzkumu. Jaké nové poznatky byly zjištěny a jak vypadá kresebná rekonstrukce postavy včetně modelu hlavy zemřelé ženy, bude poprvé prezentováno na přednášce v Přerově.

Přednášející

Dr. Hab. PhDr. Lubomír Šebela, CSc.
Archeologický ústav AV ČR, Brno
Vystudoval archeologii a dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykovy univerzity) v Brně. Od r. 1981 pracuje v Archeologickém ústavu AV ČR, Brno, jako odborný, nyní vědecký pracovník.
RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D.
Archeologický ústav AV ČR, Brno
Vystudovala geologii a paleontologii na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze. Od r. 2000 působí jako paleontoložka a zooarcheoložka v Archeologickém ústavu AV ČR, Brno, kde zpracovává zvířecí a lidský antropologický materiál.
RNDr. Vítězslav Kuželka
Národní muzeum
Vystudoval v r. 1980 antropologii na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze. V současné době se zaměřuje na historickou antropologii, paleopatologii a historii medicíny. Výsledky své práce průběžně zveřejňuje v odborném tisku a je spoluautorem řady výstav.
Libor Balák
Umělec
Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně. Jako malíř je žákem proslulého umělce Zdeňka Buriana. V poslední době se věnuje již jen rekonstrukcím pravěku buďto formou zakázek pro muzea a jiné zájemce nebo v projektu Antropark, který se zabývá základním výzkumem.
Mgr. Aleš Drechsler
Muzeum Komenského v Přerově
Vystudoval archeologii a historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od r. 1996 pracuje jako archeolog v Muzeu Komenského v Přerově, kde je kurátorem rozsáhlé archeologické sbírky. Je autorem mnoha muzejních výstav a populárně vědeckých publikací.