Bouřlivé počasí
Pořádá: Ústav geoniky AV ČR, Středisko společných činností AV ČR

film s přednáškou

čt 8. 11., 16:30
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, střední školy
Téma: fyzika, matematika, svět vědy, technika a technologie, životní prostředí
Bouřky, blesky, extrémní srážky, přívalové povodně, krupobití, větrné smrště a tornáda. Všechny tyto jevy se vyskytují i u nás. Jak je studují čeští vědci a jak jejich práce pomáhá lidem v praxi? Co vše již víme o počasí a proč nás často překvapuje? Jak přesné jsou předpovědní modely? Budeme někdy vůbec schopni předpovědět chování naší atmosféry? Na všechny tyto otázky se pokusí odpovědět projekce filmu „Bouřlivé počasí“ ze série filmů AV ČR Tiché hrozby.

Přednášející

RNDr. Roman Volný
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava
Vedoucí Regionálního předpovědního pracoviště ČHMÚ, pobočka Ostrava. Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ pobočky Ostrava zajišťuje předpovědní a výstražnou službu v oborech operativní meteorologie a operativní hydrologie v rámci regionů působnosti pobočky.