Století v hydrologii – změny revoluční i evoluční, chyby i poučení
Pořádá: Ústav geoniky AV ČR

přednáška

st 7. 11., 16:30
Věková skupina: střední školy, dospělá veřejnost
Téma: fyzika, matematika, technika a technologie, životní prostředí
Za století ve světové i české hydrologii se stalo mnoho událostí, některé lze bez nadsázky označit za milníky. Mezi ně lze zařadit vznik hydroinformatiky, hydrometeorologie a ekohydrologie, rozvoj hydrometrických zařízení a metod a revoluční vznik a rozvoj programových prostředků matematického modelování a geografických informačních systémů. Přednáška se snaží poukázat na tyto události, milníky, ale i nastínit další směry vývoje hydrologie, která se zabývá tou nejcennější surovinou – vodou.

Přednášející

doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava
Vedoucí Oddělení hydrologie ČHMÚ Ostrava. Zaměřuje se zejména na matematické modelování a využití GIS v hydrologii, lesnickou hydrologii a výzkum starých vodních děl v krajině. V současnosti vyučuje předměty zaměřené na hydrologii, hydrauliku a environmentální modelování na VŠB-TU Ostrava a PřF MU.