Orientální ústav AV ČR

Posláním Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i. (dále OÚ) je systematické zkoumání dějin, kultur, náboženských systémů a jazyků zemí Asie a severní Afriky. Naši pracovníci díky své znalosti orientálních jazyků využívají pramenné materiály, disponují detailními znalostmi místních reálií a náležitě zohledňují patřičný historický a kulturní kontext.
 
Více na www.orient.cas.cz