Náš vztah k jídlu během pandemie Covid-19
Pořádá: Ústav geoniky AV ČR


úterý 3. 11., 14:00
Akce se koná ONLINE

Přednášku bude možné sledovat na této stránce po kliknutí na možnost "sledovat přednášku", na Facebookových stránkách festivalu a YouToube kanálu Týdne vědy a techniky AV ČR.

SLEDOVAT PŘEDNÁŠKU
V rámci přednášky budou představeny hlavní výsledky sociologického průzkumu, který byl realizován na přelomu června a července 2020 na reprezentativním vzorku českých domácností. Dotazník se zabýval různými aspekty zajišťování potravin, například nákupem, pěstováním nebo přípravou jídla před a v průběhu pandemie Covid-19. Obsahoval také otázky směřující k poznání toho, zda nedávné zkušenosti ovlivní chování a postoje k jídlu v delším časovém horizontu.

Přednášející

Mgr. Barbora Duží, Ph.D.
Ústav geoniky AV ČR
Vystudovala humanitní environmentalistiku na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V současné době působí v oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR v Brně. Zaměřuje se na produkci potravin menšího formátu a zahrádkaření. Spolupracuje s nevládními organizacemi zabývající se environmentální výchovou.