Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví
Pořádá: Ústav dějin umění AV ČR

středa 4. 11., 17:30
Akce se koná ONLINE
Věková skupina: studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Téma: umění
Přibližná délka trvání: 60 min
Hana Buddeus představí stejnojmenný výzkumný projekt zaměřený na komplexní zpracování fondu Sudkových fotografií uměleckých děl, uložených v Ústavu dějin umění AV ČR. Historické rozdělení Sudkovy pozůstalosti do několika institucí, kam přišly jeho fotografie, ale i sbírka uměleckých děl mohou být vodítkem nejen pro další pochopení Sudkova odkazu, ale i pro hlubší porozumění dějinám fotografie.
 
Další informace: www.udu.cas.cz

Přednášející

Mgr. Hana Buddeus, Ph.D.
Ústav dějin umění Akademie věd ČR
Hana Buddeus je historička umění a kurátorka a zabývá se hlavně fotografií v kontextu dějin umění. Od roku 2016 pracuje v Ústavu dějin umění AV ČR jako odborná řešitelka grantového projektu Sudek Project. Je členkou redakční rady časopisu Fotograf.