K čemu vlastně jsou epidemické modely?
Pořádá: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR

neděle 8. 11., 16:00
Akce se koná ONLINE

Přednášku bude možné sledovat na této stránce po kliknutí na možnost "sledovat přednášku", na Facebookových stránkách festivalu a YouToube kanálu Týdne vědy a techniky AV ČR.

Věková skupina: studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Téma: matematika, medicína a farmacie
SLEDOVAT PŘEDNÁŠKU
Epidemickým modelováním se v současné době zabývá mnoho vědeckých týmů i jednotlivců, avšak mnohdy je přitom opomíjena nejistota zvolených matematických modelů. To způsobuje značnou nepřesnost předpovědí, které z těchto modelů vycházejí. Pokud je přece jen tato nejistota brána v úvahu, málokdo s ní pracuje statisticky korektně. V naší přednášce ukážeme, že i přes tuto nejistotu mohou epidemické modely pomoci při nastavení účinných opatření, která udrží epidemii pod kontrolou.

Přednášející

RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
Již přes 30 let se zabývá matematickou statistikou a teorií pravděpodobnosti. Snaží se aplikovat abstraktní teoretické poznatky na konkrétní, praktické problémy v různých oborech lidské činnosti, zejména v ekonomii, průmyslu a v poslední době též epidemiologii. Takovéto obory mají jedno společné: pokouší se uspokojit odvěkou lidskou touhu poznat, jak věci fungují, a pomocí tohoto poznání trochu poodhalit roušku budoucnosti. Tuto touhu mají bankéři, podnikatelé, lékaři, politici a všichni ti, kteří musí dělat jasná, jednoznačná rozhodnutí na základě nejistých, nepřesných údajů. Dr. Šmíd pro ně sestavuje složité matematické modely, které jim pomáhají vyznat se v nejistém světě kolem nás.