Alois Musil – korespondenční síť vědce a politických špiček první republiky
Pořádá: Orientální ústav AV ČR, Masarykův ústav a Archiv AV ČR

sobota 7. 11., 16:00
Akce se koná ONLINE

Přednášku bude možné sledovat na této stránce po kliknutí na možnost "sledovat přednášku", na Facebookových stránkách festivalu a YouToube kanálu Týdne vědy a techniky AV ČR.

Věková skupina: studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
Téma: historie
SLEDOVAT PŘEDNÁŠKU
Alois Musil (1868–1944), orientalista, arabista, teolog a cestovatel, je světově proslulý především svými vědeckými cestami po orientálních zemích, které podnikl na přelomu 19. a 20. století. Přednáška představí korespondenci Aloise Musila s významnými osobnostmi československé meziválečné politiky – T. G. Masarykem, Edvardem Benešem, Přemyslem Šámalem a dalšími, jejichž vliv na rozvoj orientalistiky v Československu byl zásadní.

Přednášející

Mgr. Adéla Jůnová Macková, Ph.D.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Mgr. Adéla Jůnová Macková, Ph.D., je vědeckou pracovnicí Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, zaměřuje se na hospodářské dějiny, dějiny vědy, spolupracuje na projektu Dějiny a ČSAV, vede projekt NAKI, HIKO – historické korespondenční sítě – Alois Musil a počátky orientalistiky v Československu.
Mgr. Ing. Pavel Žďárský, Ph.D.
Akademická společnost Aloise Musila
Mgr. Ing. Pavel Žďárský, Ph.D., je vědeckým pracovníkem Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a místopředsedou Akademické společnosti Aloise Musila. Pracuje na projektu NAKI, HIKO – historické korespondenční sítě – Alois Musil a počátky orientalistiky v Československu.