O festivalu

O festivalu

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory.

Festival je určen jak studentům středních škol, pro které připravujeme především přednášky a exkurze v dopoledních hodinách, tak široké veřejnosti, na kterou cílí program v odpoledních a večerních časech.

V roce 2020 proběhne již 20. ročník festivalu, letos bude reflektovat dvě nosná témata: "130 let historie neuniverzitního výzkumu v českých zemích" a "Pracoviště Akademie věd ČR v boji s koronavirem COVID-19".

Týden vědy a techniky AV ČR koordinuje Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR. Na organizaci festivalu se podílí všechna pracoviště Akademie věd ČR.

 
Vstup na všechny akce je tradičně zdarma.