Fyzika není nuda! Špičkové lasery, tvarová paměť a elementární částice

výstava

fyzika

2.11.2016

1.–2. 11. 2016, 10:00–18:00

Místo konání: Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1

Fyzikální ústav AV ČR

 

 

Výstava Fyzikálního ústavu AV ČR vás přesvědčí o tom, že fyzika není nudná, ale naopak je možné se s ní seznamovat vlastníma očima, vlastníma rukama a vlastní hlavou mnoha poutavými způsoby. Poznáte lasery jako unikátní zdroje světla a budete moci zrealizovat laserové experimenty v zatemněné místnosti, anebo si zapřemýšlet při řešení úloh v malém laserovém bludišti na stolee. Ocitnete se ve virtuální realitě a projdete se supermoderní laserovou laboratoří. Nahlédnete do výkonného optického mikroskopu a uvidíte, jak se kovy mění v reálném čase pod vlivem pozoruhodné martenzitické transformace či zjistíte, jak funguje tvarová paměť. V mlžné komoře si prohlédnete stopy atomových jader, elementárních částic i antičástic a dozvíte se, jak stopy částic ovlivňuje velikost jejich náboje.

 

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Současný program ústavu zahrnuje šest oblastí: fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku, fyziku plazmatu a laserovou fyziku, kterým odpovídá členění do vědeckých sekcí.

30.10.2016

AV ČR

Webmaster: webmaster@cas.cz