Dlouhodobý ekologický výzkum ve fotografii

výstava

biologie
životní prostředí

1.11.2015

18.10 - 27.11.2016, Po - So: 9:00-17:00

Místo konání: Galerie Nahoře, Kulturní dům Metropol, České Budějovice, Senovážné nám. 248/2, České Budějovice

Organizátoři: Petr Znachor a Martina Čtvrtlíková, Biologické centrum AV ČR

 


Globální změna klimatu a její dopady na přírodní ekosystémy patří mezi jednu z nejvíce diskutovaných otázek jak mezi odbornou veřejností, tak i ve sdělovacích prostředcích. Abychom se vůbec mohli této problematice seriózně věnovat, je nutné mít k dispozici dlouhodobé řady pozorování. Tyto časové řady jsou velmi vzácné, jednotlivá měření nabývají na významu až po desítkách let, kdy ti, kteří se kdysi podíleli na sběru dat, již často v daném oboru ani nepracují. Cílem výstavy není prezentovat výsledky mnohdy složitých statistických analýz, nýbrž představit veřejnosti dlouhodobou vědeckou práci vizuálně atraktivní formou prostřednictvím letecké a podvodní fotografie a mikrofotografie.

 

1. listopadu od 18:00 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy s autory.

 

 

 

12.9.2016

AV ČR

Webmaster: webmaster@cas.cz