Festivalová trasa: Napříč vědními obory

den otevřených dveří
výstava
přednáška
workshop
interaktivní program

biologie
matematika
medicína
svět vědy

10.11.2016

10. 11. 2016, 10:00-18:00

 

Program jednotlivých stanovišť doporučujeme rezervovat předem
(viz pokyny u konkrétního programu po rozkliknutí).
Harmonogram trasy:
 
 
10:00–11:00, výstava Věda fotogenická , Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
 
11:00–12:30, výstava Korelace a kauzalita aneb O souvislostech jevů v přírodě , Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Přesun cca 55 minut MHD.
13:00–16:00, exkurze po Fyziologickém ústavu AV ČR v rámci Dne otevřených dveří

Přesun cca 55 minut MHD.
17:00–18:00, výstava Otevřená věda , Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1


Trasa začíná naproti Národnímu divadlu v budově Akademie věd ČR výstavou Věda fotogenická, která přibližuje svět bádání  z jiného než striktně vědeckého  úhlu.
V budově Akademie věd ČR můžete zůstat i na přednášku  „Korelace a kauzalita aneb O souvislostech jevů v přírodě“ RNDr. Milana Paluše, DrSc., z Ústavu informatiky AV ČR.
Dalším zajímavý program na  této trase  nabízí   Fyziologický  ústav AV ČR. Badatelé vám přiblíží témata a zodpoví otázky týkající se lidského těla – například jak funguje zdravé lidské tělo, co se s ním stane, když člověk onemocní, jakým způsobem vzniká bolest aj. Budete mít možnost nahlédnout do vědeckých laboratoří ústavu a seznámit se s podstatou závažných onemocnění, mj. Alzheimerovy  choroby  či epilepsie, a krom toho budete mít  příležitost otestovat své vlastní schopnosti v interaktivním MEMORY PARKU.  Na pracoviště ústavu pojedete ze  stanice Národní divadlo tramvají číslo 22 na I. P. Pavlova, odtud metrem na Kačerov a posléze autobusem číslo 114 na zastávku Ústavy Akademie věd.
Trasa končí opět  v budově Akademie věd ČR výstavou Otevřená věda, která nabízí inspiraci pro pedagogy a nové možnosti pro studenty. Budete si moci vyzkoušet různé pokusy, prohlédnout si interaktivní exponáty a prozkoumat nové metodiky k laboratorním cvičením.
 

 

26.10.2016

AV ČR

Webmaster: webmaster@cas.cz