Aerosoly letem světem (přednáška s názornou ukázkou)

přednáška

chemie

8.11.2016

9. 11. 2016, 10:00-11:30

Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, Karlovy Vary

Přednášející: Ing. Vladimír Ždímal, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR


 

 

Co je aerosol a proč má smysl se aerosoly zabývat? Jak aerosolové částice vznikají, jak zanikají a co se s nimi mezitím děje? Jak vypadají aerosolové částice, aneb vítejte v aerosolové ZOO. Velikosti a koncentrace aerosolů ve vzduchu. Provedení demonstračního experimentu.
 
O přednášejícím: Ing. Vladimír Ždímal, Ph.D., se zabývá zejména vznikem nových aerosolových částic v atmosféře kondenzačními procesy, změnami rozdělení velikostí aerosolových částic v čase a příčinami těchto změn, především transformacemi atmosférických aerosolů při změnách termodynamických podmínek, jako je teplota, tlak nebo relativní vlhkost vzduchu, ke kterým dochází například při transportu aerosolových částic zvenku do vnitřního prostředí. Podílí se také na vývoji, konstrukci a testování nové aerosolové instrumentace.
 
 

 

30.10.2016

AV ČR

Webmaster: webmaster@cas.cz