Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

den otevřených dveří

svět vědy
technologie

13.11.2014

10.–11. 11. (v dopoledních hodinách, pouze pro školní skupiny)

Místo konání: Centrum Excelence Telč, Batelovská 485, Telč
Kontakt: Alina Kloiberová, tel.: 567 225 300, e-mail: kloiberova@itam.cas.cz

 

Registrace: nutná

 

 

Téma exkurze

 
Prezentace Centra excelence Telč ÚTAM AV ČR pro školy
Představení činnosti a výzkumné infrastruktury jednotlivých sekcí centra (klimatický větrný tunel "Vincenc Strouhal"; radiografie a neutronografie; historické materiály, konstrukce a sídla) pro střední školy a druhý stupeň základních škol.
 

Více informací o ústavu naleznete na cet.arcchip.cz


 

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.


Ústav teoretické a aplikované mechaniky se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru mechaniky tuhé fáze se zaměřením na stavební konstrukce a je orientován zejména na dynamiku konstrukcí, nelineární mechaniku, mechaniku materiálů, mechaniku porušování, mikromechaniku, biomechaniku a mechaniku zemin, na analýzu vlastností konstrukcí, jejich elementů i jejich spolehlivosti.
Výzkum je zaměřen rovněž na rozvoj nových metod diagnostiky a hodnocení stavebních materiálů a konstrukcí a na problémy spojené se záchranou a zachováním historických budov a sídel.
Součástí ústavu je také Laboratoř optických metod, jejíž činnost bychom chtěli v letošním Dnu otevřených dveří představit především.
26.8.2016

AV ČR

Webmaster: webmaster@cas.cz