Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

den otevřených dveří
workshop

sociologie

1.11.2014

1.–14. 11. 2016

Místo konání: Jilská 1, Praha 1
Kontakt: e-mail: tiskove@soc.cas.cz

 

Registrace: nutná

 


 

 

Témata přednášek

 

 • Co je to rodinná politika a jak ovlivňuje naše životy?
 • Nevěřící Češi v novém náboženském věku?
 • Proč je důležité vědět, co si Češi myslí o demokracii?
 • Výzkumy veřejného mínění, volební výzkumy a jejich interpretace
 • Bezdomovci a město
 • Mladí lidé a alkohol
 • Hypotéka, nebo celý život v nájmu: jaká je role rodiny při rozhodování o tom, jak bydlet?
 • Volný čas a stres v životě Čechů

 

Pozn.: Přednášky se uskuteční „na míru“ nejen pro střední školy, ale i pro další zájemce. Detailní program a anotace přednášek najdete na webových stránkách ústavu: http://soc.cas.cz/akce/tyden-vedy-techniky-2016-v-sociologickem-ustavu.
Předchozí rezervace termínu je z kapacitních důvodů nutná.

 

 

Doprovodný program

 
 • Registrace do Sociologické knihovny zdarma
  Každý nový čtenář či čtenářka, kteří se zaregistrují v průběhu konání Týdne vědy a techniky AV ČR (1.–13. 11. 2016), budou mít registraci zdarma a obdrží publikaci z produkce ústavu dle vlastního výběru.


 • 14. 11., 16:00-20:00          Edit-a-thon: Posviťme si na české vědkyně
  Akademické konferenční centrum, Husova 4a, 110 00 Praha 1
  V návaznosti na úspěšný první ročník proběhne v rámci Týdne vědy a techniky 2016 další workshop, jehož cílem je zviditelnit ženy vědkyně, které jsou ve veřejném prostoru často opomíjené, a naučit zájemce/kyně editovat Wikipedii, nebo si své dovednosti zlepšit. V roce 2016 se primárně zaměříme na současné vědkyně.
  Wikipedie vyhlásila rok 2016 rokem vědy. Jeho cílem je zlepšit pokrytí témat, která se týkají vědy, včetně biografií významných vědkyň, badatelek, výzkumnic a inovátorek.
  PROGRAM:
  16:00 Úvodní přednáška k editaci Wikipedie
  17:00 Editace Wikipedie
  20:00 Předpokládané ukončení akce
  Pro příchozí budou k dispozici podkladové materiály, tipy na osobnosti ke zpracování do hesel. Vítány jsou také překlady hesel o vědkyních z cizojazyčných mutací Wikipedie. Účastníci/ce budou pracovat s vlastními počítači, v případě zájmu o zajištění zápůjčky, napište prosím na editathon@gmail.com (kapacita omezena).
  Občerstvení zajištěno.
  Pozn.:
  Registrace předem nutná zde .

 

Více informací o ústavu naleznete na www.soc.cas.cz
 

 

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.


Hlavní činností ústavu je realizace základního výzkumu v sociologii a výzkumu veřejného mínění. Výsledky výzkumů jsou zveřejňovány ve vědeckých publikacích, časopisech, jsou prezentovány na seminářích, národních a mezinárodních konferencích a jsou k dispozici orgánům státní správy, parlamentu a vzdělávacím a dalším institucím.
Vedle rozvoje sociologické teorie a metodologie soudobého sociologického výzkumu se také realizují jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy a případové studie, archivují empirická data, která jsou dále k dispozici vědecké obci, pedagogům a studentům. V roce 2015 vědci a vědkyně SOÚ pracují na 27 výzkumných projektech.
Sociologický ústav vedle dílčích publikací vydává také několik sociologických periodik (Sociologický časopis/Czech SociologicalReview, Data a výzkum – SDA Info, Naše společnost a Gender, rovné příležitosti, výzkum). O své činnosti informuje na webu www.soc.cas.cz a prostřednictvím sociálních sítí, dále pořádá tematické semináře a provozuje specializovanou sociologickou knihovnu.

 

 

 


 

 

10.10.2016

AV ČR

Webmaster: webmaster@cas.cz