Knihovna AV ČR, v. v. i.

den otevřených dveří
výstava
speciální akce
exkurze

historie
sociologie

2.11.2015

31.10.–4. 11. 2016 a 7.–12. 11. 2016, 9:00–19:00

Místo konání: Národní 3, Praha 1
Kontakt: Mgr. Jana Grillová, tel.: 221 403 254, e-mail: grillova@knav.cz

 

Registrace: Termín a přesný čas exkurze je nutné předem dojednat s kontaktní osobou. Na přednášky nutná registrace na www.tydenvedy.cz.

 

Téma exkurze

 

Komentovaná prohlídka / Jednotlivcům i skupinám nabízí Knihovna AV ČR možnost exkurze s výkladem ve své historické dvoraně – studovně KNAV.
V průběhu exkurze ve studovně budete mít příležitost poslechnout si vyprávění o tom, pro koho byla postavena a kým byla vyzdobena neorenesanční budova, ve které se v současné době nachází sídlo Akademie věd ČR a studovna knihovny. Prohlídku historického interiéru doplní seznámení se současnými službami a nabídkou informačních zdrojů Knihovny AV ČR.
Pozn.: Délka exkurze cca 30–45 minut. Maximální kapacita 30 osob.

 

 

Témata přednášek

 
 • 2. 11., 15:00
  Bohuslav Balbín – historik Českého království, teoretik, učitel literatury a literát.
  PhDr. Martin Svatoš, CSc.
  Nad rozsáhlým dílem B. Balbína, slovesného tvůrce, literárního teoretika, gymnaziálního učitele, hagiografa a historika českých dějin a životopisce jejich významných osobností se dr. Svatoš zamýšlí v  kontextu dobových literárně teoretických názorů i praktického psaní historie, s důrazem na Balbínův kladný vztah k nové literární estetice, novému umění výmluvnosti. Ze svých spisů vystupuje B. Balbín jako pravý humanista, výrazný představitel vlastenectví katolických intelektuálů v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století. Přednáška je určena zájemcům o dějiny vzdělanosti, zvláště historiografie, a literatury v českých zemích 17. století.
 • 8. 11., 15:00
  Ideologie a propaganda Karla IV. v soudobých pramenech.
  Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
  Přednáška zahrne problematiku panovnické legitimity, postavení českého státu a jeho panovníka v rámci římsko-německé říše a politické ambice Karla IV. a odraz těchto témat ve dvorských kronikách, v oficiálních projevech Karlových ideologů a ve výzdobě Karlových paláců.
 • 9. 11., 15:00
  Móda v době Balbínově.
  PhDr. Alena Nachtmannová, Ph.D.
  Doba života Bohuslava Balbína byla z hlediska vývoje odívání velice zajímavým obdobím. Poprvé byl oděv individuálně vytvářen a aranžován podle osobnosti a nálady nositele. Začala se používat slova „móda“ a „módní“ v dnešním slova smyslu a za krásné se začalo považovat to, co bylo nové a nápadné. Elegance v odívání i chování se stala součástí života vyšších vrstev. Napříště už nestačilo, aby byl oděv nádherný, ale musel být i módně aktuální a nošený s grácií. Sám oděv podtrhoval mužnost a ženskost a byl i z hlediska dnešní estetiky nesmírně přitažlivý. Poprvé v dějinách odívání začaly vznikat zcela odlišné oděvy pro různé příležitosti (slavnostní oděv ke dvoru, domácí pohodlný oděv, oblečení na spaní, na lov a pobyt v přírodě nebo pro cestování; výrazně odlišené oblečení letní a zimní). Oblečení však stále bylo velkou investicí a většina obyvatel  musela hledět spíše na praktičnost než na krásu a módní aktuálnost. Začaly se  tak stále výrazněji rozevírat nůžky mezi oděvem nemnoha vyvolených a zbytkem společnosti, až vznikl zcela specifický způsob oblékání šlechty, měšťanů a venkovanů.
 
 

Doprovodný program

 
 • Výstava / Rozmanitosti Čech, Moravy a Slezska podle Bohuslava Balbína
  2. 11. 2016–31. 3. 2017 (v pracovní dny), 9:00–19:00

  Vstupní prostor studovny Knihovny AV ČR, vstup zdarma
  Panelová výstava upozorní na historiografické a místopisné dílo jezuitského učence Bohuslava Balbína (1621–1688) prostřednictvím výňatků z českých překladů, doprovázených soudobými i pozdějšími vyobrazeními popisovaných zajímavostí – lokalit, flóry, fauny, činností, módy, zvyků apod. Připomene též vztah B. Balbína k císaři Karlovi IV., jehož 700. výročí narození je letos mohutně vzpomínáno.

 

 • Výstava Architektura doby Karla IV.
  8. 11. – 31. 12. 2016, studovna Knihovny AV ČR, pondělí–pátek, 9–19 hod.
  Vstup pouze s jednodenní vstupenkou – během Týdne vědy a techniky zdarma (1.–13. 11. 2016) (pro získání jednodenní vstupenky je nutné předložit platný doklad totožnosti a ve formuláři uvést jméno, bydliště a datum narození)
  V roce, kdy uplynulo 700 let od narození Karla IV., představí výstava osm vzácných historických památek České republiky, ve kterých jsou dodnes zachovány výjimečné prvky gotického stavitelství, jež sám panovník svou zakladatelskou a stavební činností významně podporoval. Černobílé velkoformátové fotografie zachycující gotické architektonické prvky či dispozice, doplňují informační panely s další fotografií a stavebními plány. Výstava zaměřená na laickou veřejnost seznamí návštěvníky také s významnými historickými i stavebními okamžiky v dějinách památek.
  Soutěžní hra Svoboda pro Karla
  Na počátku roku 1319 navštívil český král Jan Lucemburský svou ženu a děti na hradě Lokti. Rodina byla opět pohromadě, ale tohle setkání neskončilo moc radostně. Vlastně vůbec, protože tehdy byl ještě ani ne tříletý kralevic Karel na tátův rozkaz zavřen do vězení. Vrať se zpátky v čase, zjisti, co se tenkrát stalo a pomoz Karlovi na svobodu.
  Na vítěze čeká opravdu královská odměna – iPad. Zúčastnit hry, která potrvá od 1. do 15. 11., se může bez omezení každý. Ipad a trička ale mohou vyhrát jen hráči od 12 do 18 let.
  Hrát můžete zde
   

  Knihovna snů aneb Zažijte STŘEDOVĚK!


  SOBOTA 12. 11., 11:00–22:00

  Výlet strojem času zařídit neumíme.
  Můžeme vám ale nabídnout jednodenní exkurzi do všedních dnů a každodenních životů lidí narozených před několika sty lety.
  Něco si o nich povíme, něco ukážeme, něco ochutnáte a možná si i něco vyzkoušíte.
  Zpátky domů do 21. století se vrátíme za zvuků hudby.

 

 • od 11 hod.
  Robina Hoodová (Čarodějky, s. r. o.)
  Odhodlaná bojovnice za práva prostého lidu, vynikající lučištnice Robina Hoodová, se vrací domů z křižácké výpravy, doprovázena svou věrnou služebnou. Robininy ušlechtilé osvoboditelské plány však maří šerifka z Nottinghamu, které stojí po boku neméně věrná tělesná stráž. A jakýpak asi záměr má tajemný lord Marián, který možná v pozadí tahá za nitky?
  Mohlo by se zdát, že v tomto humorném příběhu inspirovaném legendou o sherwoodském zbojníkovi jsou karty předem rozdány – ale není tomu tak.
  Délka: 25 minut

 

 • od 11.30 hod.
  Středověký sedmiboj
  Pro nejmenší návštěvníky bude připraven „Středověký sedmiboj“ – řada drobných soutěží, úkolů a her, např. krmení tříhlavého draka, souboj meči (samozřejmě bezpečný) nebo záludné hádanky. Za jejich splnění budou malí rytíři či dámy slavnostně pasováni do stavu šlechtického. Součástí tohoto obřadu je také symbolická odměna. Je dovoleno vzít s sebou na výpravu rytířskou družinu (tedy rodinu či přátele).

 

 • od 14 hod.
  Jídelníček našich předků
  Mgr. Kateřina Schwabiková
  Svět středověkého člověka, žijícího v českých zemích před mnoha staletími, se od toho našeho postmoderního velice lišil. A přece existují některé styčné body, které jsou nám i dávno zemřelým lidem společné. Jedním z nich je skutečnost, že středověký člověk potřeboval – stejně jako my – přijímat potravu. Co ale vlastně jedli a pili lidé ve středověku? Jaké byly jejich stravovací návyky? Kde potraviny pořizovali a jakým způsobem je připravovali ke konzumaci? Kde a jak je skladovali? Co jim chutnalo a co naopak ještě neznali? A mívali často hlad? Společně se pokusíme hledat odpovědi na tyto a podobné otázky – a nakonec zaženeme hlad malou ochutnávkou pokrmu, připraveného podle středověkých zvyklostí.

 

 • od 15.15 hod.
  Dětský svět ve středověké Praze očima týnského faráře a kazatele Jana Rokycany
  PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
  Svět dítěte není pro středověk dobře dokumentován. Někteří historici dokonce usoudili, že lidé tehdy nechápali, že dítě myslí a koná jinak, než dospělý, a nerozuměli mu. Přednáška ukáže, co všechno bylo ze světa dětí zachyceno obrazem, a jak se promítaly názory na výchovu dětí do kazatelského díla významného představitele pohusitského utrakvismu, faráře u Panny Marie před Týnem na Starém Městě pražském, Jana Rokycany († 1471).

 

 • od 16.30
  Móda v období vrcholného a pozdního středověku
  Mgr. Markéta Kotoučová
  Přednáška se zabývá středověkým oděvem z hlediska jeho měnících se prvků, reprezentace společenského postavení nositele a praktické funkčnosti oděvů při každodenním nošení. Ukážeme si, z čeho všeho se středověký oděv skládal, jakým způsobem a z čeho byl ušit, a jak probíhala jeho údržba. K módě samozřejmě patří účesy a kosmetika pro pány i dámy. Dozvíte se také, jak se módní novinky mezi lidmi šířily, jak složité bylo obstarat si honosnou parádu, a že módní kritika rozhodně není mladý obor.

 

 • od 17.45
  Morová rána – vstup smrti do umění
  Mgr. et Mgr. Zuzana Žďárská
  Morová epidemie poloviny 14. století znamenala přelom ve všech sférách života středověké evropské populace.
  • Odkud se vzala a proč se úspěšně rozšířila po celém kontinentu?
  • Jaké kuriózní společenské fenomény ji provázely a jak vypadala snaha o léčbu nemoci?
  • Jak se projevila v uměleckých dílech, která jsou významným dokladem o době svého vzniku?
  To jsou otázky, kterým se bude věnovat přednáška z rozhraní dějin umění a společnosti.

 

 • od 19 hod.
  Jak se vlastně žilo ve středověku?
  PhDr. Dana Dvořáčková-Malá, Ph.D.
  Středověk se s oblibou označuje jako temný, špinavý až barbarský, a to i přesto, že nástěnné malby a iluminované rukopisy ukazují pravý opak. Stejně tak lidé této doby nebývali jen špinaví, ale pečovali o sebe i svůj zevnějšek. Ve středověku vznikaly univerzity a šířila se písemná kultura a vzdělanost jak v univerzální latině, tak v místních jazycích. Tehdejší obyvatele trápily také podobné starosti jako ty dnešní. Prožívali radosti i strasti každodennosti v podobě zajištění obživy, práce pro jednotlivce či rodiny nebo události spojené s narozením, nemocemi či úmrtím.

 

 • od 21 hod.
  koncert Už jsme doma
  Hudba pětičlenné skupiny UJD v sobě kombinuje jakýsi druh intelektuálního punku, slovanskou hudební provokaci, africké rytmy, orchestrální punk, funky, ska, gregoriánské chorály, avantgardní melodie, disharmonii, korozi, epileptické a chaotické rytmy – a mnoho dalšího. Její žánr se někdy označuje jako postpunk nebo jazz-punk. V zahraničí bývá skupina zařazována mezi tzv. Prog Music nebo Avantgarde Music.

   
 • Dílny a workshopy
  V průběhu celého dne budou moci návštěvníci navštívit středověký kadeřnický, ochutnat středověká jídla a další praktická seznámení se středověkou každodenní realitou, středověké psaní, technika tkaní na tkalcovském stavu, ukázky replik historických předmětů.
  Dílny a workshopy budou probíhat průběžně během celého dne.

 

 • Komentované prohlídky
  Během komentované prohlídky budete mít příležitost poslechnout si vyprávění o tom, pro koho byla ve 2. pol. 19. století postavena a jak byla v pozdějších letech využívána neorenesanční budova, ve které se v současné době nachází sídlo Akademie věd ČR a studovna Knihovny AV ČR.
  Zhruba půlhodinové prohlídky budou probíhat průběžně
  • od 11 do 14 hod.
  • od 20 do 21 hod.
   
 • Hlídací koutek pro děti
  Hlídací koutek pro děti v prostorách Akademického předškolním centru Lvíček bude zdarma k dispozici od 14 do 20 hod.
   
 • Služby knihovny
  Služby knihovny budou po celou dobu v běžném provozu, v závislosti na probíhající akci mohou být ale některé dočasně omezeny.
   

 

Vystupující:


Čarodějky, s. r. o.
Dívčí historicko-divadelní společnost Čarodějky, s. r. o. (Sestry Rejdí Ovzduším) vznikla přirozeným evolučním vývojem poté, co se zkřížily životní dráhy několika čarodějek naladěných na stejnou vlnu. Z hlediska doby trvání je soubor sice celkem mladý (fungovat začal na počátku roku 2008), ale jednotlivé Čarodějky už mají poměrně bohaté zkušenosti s působením v šermířských skupinách i divadelních souborech.
Zdrojem inspirace je pro soubor především gotika, a samozřejmě také pohádky. S ohledem na personální složení souboru se v jeho hrách konečně dostává zaslouženého prostoru ženám, které bývají v historizujících představeních jiných souborů často pouze v roli „křoví”. A protože členky už za své dlouhé čarodějné životy leccos viděly a zažily, mohou také působit v roli osvěty a ukazovat děj známých pohádek bez příkras, tedy tak, jak se kdysi skutečně odehrál.

 
Více informací o knihovně  a programu naleznete na www.knav.cz a www.knihovna-snu.cz
 

 

Knihovna AV ČR, v. v. i.


Knihovna poskytuje prvotřídní informační podporu v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, ať už jde o instituce, odborníky, studenty nebo širokou veřejnost. Mimo jiných knihovních informačních zdrojů a služeb nabízí nyní přístup k více než 44 tisícům elektronických časopisů a 220 tisícům elektronických knih, k většině z nich i prostřednictvím vzdáleného přístupu.
Vědecko-výzkumná činnost knihovny se věnuje výzkumu a vývoji v oblasti vědeckých informací (vytváření, implementace, poskytování informačních služeb a nástrojů pro výzkum a hodnocení jeho výsledků) a knihovědy (bibliografické zpracování cizojazyčné bohemikální produkce českých, moravských i zahraničních tiskáren v 16.–18. století). Pro ústavy Akademie věd ČR knihovna zajišťuje sběr, zpracování, uchovávání a šíření informací o vědeckém publikování v AV ČR.


 

 

9.11.2016

AV ČR

Webmaster: webmaster@cas.cz