Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

den otevřených dveří

biologie

2.11.2016

2. 11. 2016, 9:30–16:00

Místo konání: Lidická 25/27, Brno, (vedle hotelu Slovan)
Kontakt: Mgr. Jan Roleček, Ph.D., tel.: 608 972 107, e-mail: jan.rolecek@ibot.cas.cz

Ing. Eliška Maršálková, Ph.D., tel.: 605 510 954, e-mail: eliska.marsalkova@ibot.cas.cz

 

Registrace: v případě větších skupin nutná
 

 

Témata exkurzí

 
  • Exkurze po oddělení vegetační ekologie a oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie


Pozn.:
Každou celou hodinu krátká přednáška o práci a nových poznatcích na pracovištích, poté exkurze po pracovišti.

 

 

Více informací o ústavu naleznete na http://ekolbrno.ibot.cas.cz a http://www.sinice.cz .

 


 

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.


Botanický ústav se zabývá vědeckým výzkumem v oblastech terénně zaměřených botanických oborů. Výzkum provádí jak v České republice, tak i v zahraničí, často též ve spolupráci se zahraničními partnery. Pečuje rovněž o mnohé genofondové sbírky (kosatce, pivoňky, růže, hrušně, jabloně), jejich rozvoj a všestranné využívání. Velmi významnou součástí činnosti je výzkumné využití, údržba a péče o Průhonický park, národní kulturní památku a památku světového dědictví UNESCO.
 


 

24.8.2016

AV ČR

Webmaster: webmaster@cas.cz