Záznam z vědecké kavárny: Evropa za 20 let

Bude za 20 let vůbec ještě existovat Evropská unie? Jakou roli bude hrát stín komunismu ve střední Evropě a stane se Balkán novým „undergroundem evropské Babylonie“? Podívejte se na záznam diskuze z vědecké kavárny, kterou v listopadu uspořádal v rámci Týdne vědy a techniky Ústav mezinárodních vztahů.

 

Diskuze se zúčastnil Petr Kratochvíl (ředitel Ústavu mezinárodních vztahů), Michal Kořan (výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů), Rudolf Fürst (výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů) a Tomáš Dopita (výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů).

 

 

 

Nenechte si ujít ani záznam vědecké kavárny na téma "Svět", kde se diskutovala právní hlediska státu a budoucnost tohoto institutu, cíle udržitelného rozvoje, ekonomická podpora chudého Jihu a strategické energetické vztahy EU s Ruskem. Rozmanitá témata rozebírají naši pracovníci Ústavu mezinárodních vztahů:  Veronika Bílková (vedoucí Centra mezinárodního práva, Ústav mezinárodních vztahů), Ondřej Horký-Hlucháň (zástupce ředitele Ústavu mezinárodních vztahů), Tomáš Profant (výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů aLukáš Tichý (výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů).

 

24. 1. 2017

AV ČR

Webmaster: webmaster@cas.cz