Výsledky znalostních kvízů

Děkujeme všem, kteří se zapojili do kvízů Týdne vědy a techniky AV ČR. Máme pro vás výsledky i správné odpovědi.

 

 

Kvíz s časopisem Interview:
 
Vítězové:
1. místo: roční předplatné časopisu Interview – Andrea J., Borek
2. místo: místo: Radio – kačenka do vany – Eva V., Teplice
3. místo: kniha z nakladatelství Academia – Pavel N., Náchod
 

 

Správné odpovědi:
1. Kde se v Čechách vyskytují zemětřesné roje pravidelně?
a) V politice | b) Na jižní Moravě | c)  V Západních Čechách
 
 
2. Podle dnešních poznatků vznikla během evoluce jako první tato skupina hmyzu?
a) vážky | b) mravkolvi | c) mravenci
 
3. Kolik vody se průměrně spotřebuje na koupel ve vaně?
a) 80 litrů |   b) 150 litrů | c) 230 litrů
 
4. Co je to LEJTA?
a) zavlažovací zahradní hadice | b) vůz s cisternou na vyvážení močůvky |c) mužské boty na Moravě
 
5.  Kolik procent genů má člověk společných (podobných) s muškou octomilkou?
a) cca 0.4% | b) cca 4% | c) cca 40%
 
6. Co je ostropestřec:
a) nejedlá, slabě jedovatá houba rodu Scleroderma | b) ostnitá ryba druhu Diodon holocanthus, která odrazuje predátory nápadným rychlým nafouknutím | c) rostlina z čeledi hvězdnicovitých
 
7. Mucholapka je název:
a) masožravé rostliny |b) drobného hmyzožravce | c) ptáka z čeledi sýkorovitých.
 
8. Odkud se od 13. století rozšířila do světa básnická forma sonetu?
a) Francie | b) Španělsko | c) ITÁLIE   
 
9. Kolik přibližně existuje druhů minerálů? Přes:
a) 500 | b) 5000 | c) 50000
 
10. Minerály často vytvářejí dobře vyvinuté krystaly; jak ale mohou být maximálně velké?
a) několik cm | b) několik dm | c) několik m
 
 
Znalostní kvíz s Audioteka.cz z nejrůznějších oborů a odvětví vědy
 
Vítězové:
1. místo: Audiokniha Einstein – Jeho život a vesmír, sada vykrajovátek – Petra T., Chvaletice
2. místo: Audiokniha Einstein – Jeho život a vesmír - Michaela K., Kolín
3. místo: Sada „vědeckých“ vykrajovátek – Alice P., Brno
 
Správné odpovědi:
1. Zemětřesný roj je?
a) Skupina včel, která spadne na zem | b)  Zemětřesení, které zní jako včelí úl| c)  Série zemětřesení, která nemá výrazně vysoká magnituda otřesů a  největší zemětřesení jsou jen o málo větší než ostatní
 
2. Proces, při kterém například z písku vzniká pískovec, z vápnitého kalu vápenec a z kalu břidlice, se nazývá?
a) migmatitizace | b) mineralizace | c) diageneze
 
3. Průměrná denní spotřeba pitné vody na osobu v roce 2015 v Praze byla?
a) 106 litrů | b) 123 litrů | c) 148 litrů

4. Luční orchideje patří mezi nejnápadnější rostliny naší květeny. Ve druhé polovině 20. stol. však došlo k jejich výraznému úbytku. Co je hlavní příčina jejich mizení?
a) Vytlačení konkurenčně silnějšími rostlinami v důsledku upuštění od tradičních způsobů obhospodařování |b) Vysbírání do kytic kvůli jejich dekorativnímu vzhledu |
c) Vyhynutí vhodných opylovačů kvůli nadměrnému používání pesticidů.

 

5.  V jaké výšce nad povrchem Země jsou nejčastěji vidět polární záře?
a) okolo 10 km | b) okolo 100 km | c) okolo 1000 km
 
6. Při jaké teplotě se taví čisté křemenné sklo?
a) 400-800 °C | b) 373,15 K | c) 1600-2000 °C | d) 3500-4000°C
 
7. Co je to/co byl HAMR?
a) rocková skupina | b) vodní kovárna | d) typ osobního vozu
 
8. Jaká je délka molekuly DNA v jedné lidské buňce?
a) cca 3 milimetry | b) cca 3 metry c) cca 3 kilometry
 
9. Nejvyšší hora ČR Sněžka:
a) je budována přeměněnými horninami a byla ve čtvrtohorách modelována ledovci | b) vznikla díky sopečné činnosti| c) patří do pohoří Krkonoš, které vzniklo ve stejnou dobu jako Vysoké Tatry na Slovensku
 
10. Odstraňování vegetace vodních a mokřadních rostlin z rybníků je: 
a) zbytečné, protože vegetace stejně znovu naroste, b) zavrženíhodné, neboť vede k nevratné likvidaci biotopu, c) v určité míře nutné, jinak by postupně došlo k zazemnění rybníka.

 

4. 1. 2017

AV ČR

Webmaster: webmaster@cas.cz