Nanotechnologie

Program ve čtvrtek 9. 11. 2017 v hlavní budově Akademie věd ČR v Praze na Národní třídě se věnoval nanotechnologiím. Tento den jako ambasador zaštítil doktor Antonín Fejfar.

RNDr. Antonín Fejfar, CSc.

RNDr. Antonín Fejfar, CSc.

ambasador dne

RNDr. Antonín Fejfar, CSc., je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze. Poté, co obhájil disertační práci věnovanou přípravě tenkých vrstev organických polovodičů, absolvoval studijní pobyt na Kjótské univerzitě v Japonsku, kde také později působil jako hostující profesor. Od roku 1994 je vědeckým pracovníkem Fyzikálního ústavu AV ČR.
Věnuje se fyzice tenkých vrstev nanostrukturních polovodičů určených především pro fotovoltaiku a fotoniku. Je (spolu)autorem více než 140 publikací, mezinárodního patentu a užitného vzoru. Přednesl řadu zvaných přednášek na mezinárodních konferencích a dosud působí jako hostující pracovník na École Polytechnique (ParisTech) ve Francii. Od dubna 2017 je předsedou Vědecké rady AV ČR. Organizuje mezinárodní letní školy o fyzice nanostruktur a věnuje se popularizaci využití sluneční energie a nanotechnologií.