Program Týdne vědy a techniky

Několik důvodů, proč s nanostrukturovanými nosiči antibiotik počítat v „závodu o povrch“
Pořádá: Fyzikální ústav AV ČR

čt 9. 11., 13:50-14:35
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ
Téma: biologie, fyzika, chemie, medicína
přednáška
nanotechnologie

Koncem 20. století se v lékařské literatuře začal objevovat sportovní termín „závod o povrch“, který popisuje nerovný souboj o správné přijetí jakéhokoliv implantátu organismem. Účastníky tohoto závodu jsou i nanostrukturované nosiče léčiv, které bývají připravované z přírodních polymerů. Přednáška shrnuje poznatky o cestě kolagenových nosičů na „startovní čáru“, a vysvětluje, jakým způsobem do ní zasáhl vynálezce suchého zipu, želatinoví medvídci, třeboňský kapr, ale také třeba Jarek Nohavica.
Ing. Tomáš Suchý, PhD.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
Tomáš Suchý studoval biomedicínské inženýrství a biomechaniku na FS ČVUT. Je vedoucím Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů na ÚSMH AV ČR. Jeho výzkum se zaměřuje na kompozitní materiály na bázi přírodních a syntetických polymerů a zpracování přírodních polymerů elektrostatickým zvlákňováním.