Program Týdne vědy a techniky

Den otevřených dveří ve Fyzikálním ústavu AV ČR, Slovanka
Pořádá: Fyzikální ústav AV ČR, Slovanka

čt 9. 11.
pá 10. 11.
so 11. 11.
Věková a zájmová skupina: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, mateřské školy, odborná veřejnost, rodiny s dětmi, studenti SŠ, úroveň programu bude přizpůsobena zájemcům dle předchozího objednání
Téma: astronomie, fyzika, chemie, technika a technologie, životní prostředí
den otevřených dveří

Fyzikální ústav AV ČR je největším ústavem Akademie věd ČR a zaměřuje se na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Současný program ústavu zahrnuje šest oblastí: fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku, fyziku plazmatu a laserovou fyziku.
 
Další informace: www.fzu.cz

V rámci Dne otevřených dveří ve Fyzikálním ústavu AV ČR, Slovanka můžete navštívit tyto akce:

Krystaly mění barvu světla

čt 9. 11., 9:00-16:00, každých 30 minut
pá 10. 11., 9:00-15:00, každých 30 minut
so 11. 11., 16:00-18:00, každých 30 minut (bez rezervace)
Věková a zájmová skupina: dospělá veřejnost, studenti SŠ
Téma: fyzika
den otevřených dveří
exkurze

Spektrum světla zahrnuje ultrafialový, viditelný, infračervený, terahertzový, či mikrovlnný obor, atd. Např. využití terahertzového záření doznalo rozvoje teprve v posledním desetiletí; k jeho generování se využívají velmi krátké laserové pulsy a optické jevy v krystalech, které mění frekvenci záření (tj. jeho „barvu“). Během exkurze ukážeme, jak vnímáme barvu (frekvenci) světla, jakým způsobem můžeme měnit barvu laserového svazku a jak můžeme zprostředkovaně pozorovat neviditelné záření.

Kapalné krystaly nejen pro obrazovky a displeje

čt 9. 11., 9:00-16:00, každých 30 minut
pá 10. 11., 9:00-15:00, každých 30 minut
so 11. 11., 14:00-18:00, každých 30 minut, každá druhá exkurze uzpůsobena pro malé děti (bez rezervace)
Věková a zájmová skupina: rodiny s dětmi, úroveň programu bude přizpůsobena zájemcům dle předchozího objednání
Téma: fyzika, technika a technologie
den otevřených dveří
exkurze

Mezi nejrozšířenější aplikace kapalných krystalů patří ploché obrazovky, optické závěrky, světelné filtry, využití v holografii atd. Výzkum se zaměřuje na hledání nových perspektivních kapalně krystalických materiálů, které vytvářejí nové typy uspořádání, jako jsou například feroelektrické či antiferoelektrické fáze. Studium fotocitlivých látek je dalším perspektivním směrem využití kapalných krystalů pro molekulární přepínače, paměťové prvky či záznamová média.

Supravodiče a supravodivost

čt 9. 11., 9:00-16:00, každou celou hodinu
pá 10. 11., 9:00-15:00, každou celou hodinu
so 11. 11., 16:00-18:00, každou celou hodinu, či dle zájmu (bez rezervace)
Věková a zájmová skupina: dospělá veřejnost, odborná veřejnost, rodiny s dětmi, studenti SŠ
Téma: fyzika, technika a technologie, životní prostředí
den otevřených dveří
přednáška

Supravodivost je jedním z nejzajímavějších fenoménů současné fyziky. V přednášce vedené populárně vědeckou formou přístupnou širokému spektru návštěvníků budou vysvětleny principy supravodivosti a supravodivé levitace. Na konci prezentace bude předvedena supravodivá levitace při teplotě kapalného dusíku a podány informace o aplikacích supravodivosti, např. o létajících vlacích.
RNDr. Miloš Jirsa, DSc.
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Dr. Jirsa je vedoucí vědecký pracovník, věnující se dlouhodobě magnetickým vlastnostem supravodičů. Od roku 1998 spolupracuje s japonskými a dalšími zahraničními kolegy na vývoji zejména objemných supravodičů pro velmi silné kompaktní magnety.

Jak se pozorují nejenergetičtější částice ve vesmíru?

čt 9. 11., 10:00, 12:00, 14:00, délka 1h
pá 10. 11., 10:00, 12:00, 14:00, délka 1h
so 11. 11., 14:00, 16:00, délka 1h (bez rezervace)
Věková a zájmová skupina: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, mateřské školy, odborná veřejnost, rodiny s dětmi, studenti SŠ, úroveň programu bude přizpůsobena zájemcům dle předchozího objednání
Téma: astronomie, fyzika, technika a technologie
den otevřených dveří
přednáška

Fyzikální ústav se podílí na dvou projektech, které si kladou za cíl studovat kosmické záření o nejvyšších možných energiích. Observatoř Pierra Augera v Argentině o ploše 3000 km2 umožňuje pozorování vůbec těch nejenergetičtějších protonů a atomových jader, které ve vesmíru známe. Na plánované observatoři Cherenkov Telescope Array (CTA) budeme zase měřit nejenergetičtější vesmírné fotony. Chceme se tak přiblížit k řešení jedné z největších záhad astrofyziky 21. století ... pojďte ji objevit!
RNDr. Petr Trávníček, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
RNDr. Petr Trávníček, Ph.D. působil na přelomu tisíciletí na experimentu DELPHI v CERN, poté se věnoval rekonstrukci spršek kosmického záření na Observatoři Pierra Augera v Argentině. V poslední době organizuje českou účast na observatoři CTA (Cherenkov Telescope Array).
RNDr. Martina Boháčová, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Dr. Boháčová se fyzikou kosmického záření začala zabývat na experimentech CAT a CELESTE v Pyrenejích, v rámci Observatoře Pierra Augera pracovala na rekonstrukci geometrie spršek kosmického záření a je autorkou dosud nejpřesnějšího určení fluorescenčního zisku těchto spršek ve vzduchu.
Ing. Jakub Vícha, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Ing. Jakub Vícha, Ph.D. je čerstvým absolventem FJFI ČVUT. Zabývá se převážně studiem složení kosmického záření. Na ČVUT se snaží pomáhat mladým studentům při zapojování se do projektů detekce kosmického záření.
Mgr. Jiří Blažek
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Mgr. Jiří Blažek je doktorandem na UK v oboru subjaderná fyzika. Na Observatoři Pierra Augera působí třetím rokem a zabývá se studiem anomálních spršek kosmického záření.

Experimenty na obřím urychlovači LHC v CERN aneb jak zkoumáme strukturu hmoty v CERNu?

čt 9. 11., 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, délka 1h
pá 10. 11., 9:00, 11:00, 13:00, délka 1h
so 11. 11., 15:00, 17:00, délka 1h (bez rezervace)
Věková a zájmová skupina: 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ, úroveň programu bude přizpůsobena zájemcům dle předchozího objednání
Téma: fyzika, technika a technologie
den otevřených dveří
přednáška

Po opětovném spuštění LHC v CERNu se experimenty soustředí na ještě podrobnější zmapování vlastností Higgsova bosonu, ale i na studium dalších vlastností standardního modelu a zejména pátrání po nových částicích nebo jevech, které by vybočovaly za jeho rámec (např. temná hmota a temná energie, supersymetrie, extra dimenze, mikroskopické černé díry). To by znamenalo skutečnou revoluci ve fyzice částic. Ačkoliv příroda nám takové objevy nijak neusnadňuje, překvapení nejsou vyloučena.
Ing. Tomáš Jakoubek
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Životní optimista, nadšený sportovec, čerstvý hrdý otec a v neposlední řade částicový fyzik, pracující již 10 let na experimentu ATLAS v CERN. Jeho hlavní oblastí zájmu jsou přesná měření narušení symetrie mezi hmotou a antihmotou. V současné době dokončuje PhD studium na FJFI ČVUT.

Pohled elektronovým mikroskopem do nanosvěta

čt 9. 11., 9:00-16:00, každých 30 minut
pá 10. 11., 9:00-15:00, každých 30 minut
so 11. 11., 14:00-18:00, každých 30 minut (bez rezervace)
Věková a zájmová skupina: 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, odborná veřejnost, rodiny s dětmi, studenti SŠ, úroveň programu bude přizpůsobena zájemcům dle předchozího objednání
Téma: fyzika, chemie, technika a technologie
den otevřených dveří
exkurze

Přístroje, které nám umožňují vidět pouhým okem neviditelné, se nazývají mikroskopy. Elektronové mikroskopy patří mezi nejvšestrannější přístroje pro pohled do mikrosvěta. S jejich pomocí můžeme věci nejenom vidět až po jednotlivé atomy, ale díky vzájemnému působení elektronů a zkoumaného materiálu lze získat i mnoho dalších informací, a tak například vysvětlit „Proč se si kov dokáže zapamatovat svůj tvar před ohnutím“.

Co na nás dopadá z vesmíru a ani to necítíme

čt 9. 11., 9:00-16:00, každých 30 minut
pá 10. 11., 9:00-15:00, každých 30 minut
so 11. 11., 14:00-18:00, každých 30 minut (bez rezervace)
Věková a zájmová skupina: dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ
Téma: fyzika, technika a technologie
den otevřených dveří
science show

Návštěvníci budou seznámeni s principy detekce elementárních částic pomocí scintilačních detektorů, různými provedeními těchto detektorů a způsoby jejich využití v urychlovačích. Jako ukázka praktické aplikace bude předvedeno zařízení detekující částice přicházející z vesmíru, které jsou všudypřítomné a procházejí i lidským tělem. Budou též předvedeny způsoby návrhu a vývoje elektroniky potřebné pro správnou činnost detektorů.

Materiály s tvarovou pamětí

čt 9. 11., 9:00-16:00, každých 30 minut
pá 10. 11., 9:00-15:00, každých 30 minut
so 11. 11., 14:00-18:00, každých 30 minut (bez rezervace)
Věková a zájmová skupina: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, odborná veřejnost, rodiny s dětmi, studenti SŠ, úroveň programu bude přizpůsobena zájemcům dle předchozího objednání
Téma: fyzika, technika a technologie
den otevřených dveří
přednáška

Materiály s tvarovou pamětí jsou moderní materiály vyvíjené pro své neobvyklé funkční vlastnosti, jako jsou tvarová paměť, schopnost vyvolat mechanický pohyb či působit vratně na své okolí silou při vyvolané změně teploty, elektrického či magnetického pole. Materiály s tvarovou pamětí mohou být kovy, ale i polymery, keramiky a nejrůznější hybridní kompozity uměle vyrobené z těchto materiálů.
Ing. David Vokoun, CSc.
Fyzikální ústav AV ČR
Ing. Jan Racek, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR
Ing. Luděk Heller, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR
RNDr. Petr Šittner, CSc.
Fyzikální ústav AV ČR
Vědečtí pracovníci Oddělení funkčních materiálů, kteří se dlouhodobě zabývají problematikou slitin s tvarovou pamětí ve skupině Funkční materiály a kompozity. Více informací na http://ofm.fzu.cz/cs/o-oddeleni-fmc.

Mikrostruktura věcí

čt 9. 11., 9:00-16:00, každou celou hodinu
pá 10. 11., 9:00-15:00, každou celou hodinu
so 11. 11., 14:00-18:00, každou celou hodinu (bez rezervace)
Věková a zájmová skupina: 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ, úroveň programu bude přizpůsobena zájemcům dle předchozího objednání
Téma: fyzika, technika a technologie
den otevřených dveří
exkurze

Za našimi dveřmi Vám, vybaveni špičkovým českým skenovacím elektronovým mikroskopem Tescan FERA3 ukážeme neočekávaně elegantní mikrostruktury zcela banálních každodenních věcí, které jsou svědectvím o umných metodách průmyslové výroby, či o efektivitě evolučních strategií. Nad víčky, skořápkami kameny a slitinymi bude dostatek prostoru i pro fyzikální podstatu používaných metod. Na své si tak přijdou zájemci o elektronovou mikroskopii, analytické metody, ale i strukturu přírodnin, kovů, apod.

Materiály a nanotechnologie 21. století

čt 9. 11., 9:00-16:00, každých 30 minut
pá 10. 11., 9:00-15:00, každých 30 minut
so 11. 11., 14:00-18:00, každých 30 minut (bez rezervace)
Věková a zájmová skupina: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, odborná veřejnost, rodiny s dětmi, studenti SŠ, úroveň programu bude přizpůsobena zájemcům dle předchozího objednání
Téma: fyzika, technika a technologie
den otevřených dveří
exkurze

Nanotechnologie se řadí k jedněm z nejčastěji diskutovaných technologií současnosti. V této oblasti hrají zásadní roli tenké vrstvy o tloušťce v měřítku několika nanometrů. Jejich vhodným strukturováním lze docílit výjimečných vlastností, které se nevyskytují u běžných materiálů. Příkladem jejich využití jsou displeje a solární články (transparentní vodivé oxidy, luminiscenční materiály, antireflexní a ochranná pokrytí), supertvrdé ochranné pokrytí řezných nástrojů a senzory plynů.

Laserem připravované tenké vrstvy pro biomedicínu a optoelektroniku

čt 9. 11., 9:00-16:00 začátek každou půlhodinu
pá 10. 11., 9:00-16:00 začátek každou půlhodinu
so 11. 11., 9:00-16:00 začátek každou půlhodinu (bez rezervace)
Věková a zájmová skupina: 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ
Téma: fyzika, technika a technologie
den otevřených dveří
exkurze

Laser je unikátní zdroj záření s řadou aplikací. Zajímavé je použití laseru pro vytváření tenkých vrstev různých materiálů. V medicíně se např. jedná o vrstvy biokompatibilního materiálu pro pokrytí kovových zubních implantátů, „diamantové“ pokrytí umělých srdečních chlopní, či pokrytí cévních náhrad. Kromě ukázek laserů, depozičních zařízení a různých typů tenkých vrstev bude na exkurzi promítnuto i krátké video.