Program Týdne vědy a techniky

Den otevřených dveří v Ústavu pro jazyk český AV ČR
Pořádá: Ústav pro jazyk český AV ČR

čt 9. 11., čas po individuální domluvě
Věková a zájmová skupina: úroveň programu bude přizpůsobena zájemcům dle předchozího objednání
Téma: jazyk a literatura
den otevřených dveří
exkurze

Ústav pro jazyk český AV ČR se zabývá výzkumem českého jazyka v jeho nejrůznějších aspektech, zkoumá češtinu současnou i historickou, spisovnou i nespisovnou, psanou i mluvenou. Široké veřejnosti je ÚJČ znám zejména jako tradiční autorita v otázkách jazyka – vydává kodifikační příručky a poskytuje jazykové poradenství. Právě jazyková poradna je i jedním z pracovišť, které lze v rámci Dne otevřených dveří v Ústavu pro jazyk český AV ČR navštívit.