Program Týdne vědy a techniky

Den otevřených dveří v České zemědělské univerzitě v Praze, Fakulta tropického zemědělství
Pořádá: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta tropického zemědělství

po 6. 11.
út 7. 11.
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ
Téma: biologie, etnologie, technika a technologie, životní prostředí
den otevřených dveří

Fakulta tropického zemědělství (FTZ) České zemědělské univerzitě v Praze je v naší zemi ojedinělým pracovištěm. Posláním fakulty je vzdělávání zahraničních i českých studentů v oborech tropického a subtropického zemědělství, rozvoje venkova a udržitelného nakládání s přírodními a energetickými zdroji v tropech a subtropech. Výzkum se soustředí na oblasti zemědělských, biologických a sociálních věd a jejich aplikace do specifických podmínek tropických oblastí a rozvojových zemí.
 
Další informace: https://www.ftz.czu.cz

V rámci Dne otevřených dveří v České zemědělské univerzitě v Praze, Fakulta tropického zemědělství můžete navštívit tyto akce:

Tropické méně známé plodiny a výživa lidí: Etnobotanická studie na ostrovech Samoa

po 6. 11., 12:00
Věková skupina: dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ
Téma: biologie, etnologie
den otevřených dveří
film

V současné době začíná v některých regionech Tichomoří vlivem konzumace importovaných potravin dramaticky narůstat výskyt obezity a diabetu. Film pojednává o výzkumu týmu odborníků ČZU v Praze na ostrovech Samoa, který byl zaměřen na možnosti využití méně známých druhů plodin pro zlepšení zdraví a výživy místní populace. Délka filmu: 25 minut. V anglickém znění s českými titulky.

Jak můžeme živit svět v roce 2050?

po 6. 11., 10:30
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ
Téma: biologie
den otevřených dveří
přednáška

Organizace spojených národů předpovídá, že do roku 2050 světová populace vzroste o více než dvě miliardy lidí. Environmentální výzvy, které představuje zemědělství, jsou obrovské a stanou se pro uspokojení rostoucí potřeby potravin po celém světě stále naléhavější. Budou-li tyto trendy pokračovat, populační růst a lepší stravovací návyky si vyžádají, abychom zhruba zdvojnásobili množství plodin, které budeme pěstovat v roce 2050. Přednáška představuje plán k uživení světa v pěti krocích.
Doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Bohdan Lojka vede Katedru tropických plodin a agrolesnictví Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze. Odborně a výzkumně se zaměřuje na agrolesnictví, biodiverzitu, domestikaci a populační genetiku tropických dřevin a rozvojové projekty v peruánské Amazonii. Více informací na www.ftz.czu.cz.

Proč (ne)jíst antilopy

po 6. 11., 15:00
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ
Téma: biologie, životní prostředí
den otevřených dveří
přednáška

Přednáška seznámí s projekty Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze, které se již 17 let zabývají výzkumem dvou největších antilop. Záchranný program kriticky ohrožené antilopy Derbyho se představí v kontrastu s experimentálním farmovým chovem příbuzné antilopy losí, kterou fakulta chová ve Školním zemědělském podniku v Lánech. Jak tyto dva projekty spolu souvisejí? Jak by mohly farmové chovy antilop a trofejní lov pomoci k ochraně ohrožených druhů? Nejen na tyto otázky odpoví přednáška.
Ing. Karolína Brandlová, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Karolína Brandlová se věnuje výzkumu a ochraně (nejen) antilop více než 15 let. Je vedoucí Katedry chovu zvířat a potravinářství FTZ ČZU v Praze a předsedkyní spolku Derbianus Conservation, který řídí záchranný program antilopy Derbyho v Senegalu. Více na www.ftz.czu.cz a www.derbianus.cz.
Ing. Radim Kotrba, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Radim Kotrba působí na Fakultě tropického zemědělství ČZU v Praze a ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, kde se dlouhodobě věnuje chovu a výzkumu antilop, jelenovitých a nedomestikovaných živočichů. Je vedoucím experimentálního chovu antilop losích a guanak v Lánech – více na www.ftz.czu.cz.

Chovy plžů, hlodavců a dalších nedomestikovaných druhů jako zdroj výživy 21. stol. v tropech

po 6. 11., 16:30
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ
Téma: biologie, životní prostředí
den otevřených dveří
přednáška

Nedostatečný příjem bílkovin je jedním z důvodů podvýživy v rozvojovém světě. Na druhou stranu intenzivní chovy hospodářských zvířat značné zatěžují životní prostředí a jejich provoz je finančně náročný. Přednáška představí nedomestikované živočišné druhy, které se přirozeně vyskytují v tropických oblastech a lze je úspěšně využít v malých rodinných i specializovaných farmových chovech jako zdroj potravin a příjmů pro místní obyvatele, ale i nových vědeckých poznatků.
Ing. Radim Kotrba, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Radim Kotrba působí na Fakultě tropického zemědělství ČZU v Praze a ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, kde se dlouhodobě věnuje chovu a výzkumu antilop, jelenovitých a nedomestikovaných živočichů. Je vedoucím experimentálního chovu antilop losích a guanak v Lánech - více na www.ftz.czu.cz.

Slunce jako prostředek k uchování a skladování potravin

po 6. 11., 13:00
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ
Téma: technika a technologie, životní prostředí
den otevřených dveří
přednáška

Slunce a sluneční záření poskytují neomezený zdroj a prostředek ke konzervování a uchovávání potravin. Sušení na slunci patří mezi nejstarší technologie zpracovávání potravin. Kvalita výsledného produktu je ovšem závislá na správných technologických postupech a úpravě potravin před sušením. Problematiku zkoumá tým z Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze, který posluchače zasvětí nejen do procesů sušení pomocí solární energie, ale zavede i do Laboratoře technologie a zpracování potravin.
Ing. Iva Kučerová, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Iva Kučerová pracuje na Katedře udržitelných technologií Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze. Výzkumně se zaměřuje na konzervaci potravin sušením při využití jednoduchých a ekonomicky dostupných technik s podporou obnovitelných zdrojů energie – více informací na www.ftz.czu.cz.

Komentovaná prohlídka laboratoří Fakulty tropického zemědělství a botanické zahrady

po 6. 11., 14:00–15:00
út 7. 11., 14:00–15:00
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ
Téma: biologie, životní prostředí
den otevřených dveří
exkurze

Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzitě v Praze se zaměřuje na problematiku zemědělství, rozvoje venkova a trvale udržitelného nakládání s přírodními zdroji v tropech a subtropech. Nahlédněte pod pokličku výzkumu při prohlídce laboratoří etnobotaniky a etnofarmakologie, molekulární genetiky, rostlinných explantátů, biopaliv či technologie a zpracování potravin. Zájemci mohou navíc navštívit i botanickou zahradu naší fakulty či se seznámit principy fair trade.

Neznámé tropické ovoce a zelenina

út 7. 11., 13:00
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ
Téma: biologie
den otevřených dveří
přednáška

Ovoce a zelenina jsou nenahraditelnou součástí lidské výživy. Celosvětově se pěstuje pouze několik dobře známých druhů, jejichž produkce je často spjatá s problémy v podobě chorob, škůdců či nižší výživovou hodnotou. Existuje však celá řada méně známých druhů, které mohou mít velký potenciál pro zlepšení výživy lidí a zpestření našeho jídelníčku. Představí je přednáška, po které bude následovat prohlídka laboratoře etnobotaniky a etnfarmakologie a pokus na hodnocení antioxidačního účinku.
Ing. Johana Rondevaldová, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Johana Rondevaldová působí na Katedře tropických plodin a agrolesnictví Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze. Pracuje zejména v Laboratoři etnobotaniky a etnofarmakologie, která se zaměřuje na studium chemického složení a biologických účinků tropických rostlin - více na www.ftz.czu.cz.