Program Týdne vědy a techniky

Jazyková poradna v evropském kontextu
Pořádá: Ústav pro jazyk český AV ČR

po 6. 11.
út 7. 11.
Věková a zájmová skupina: studenti SŠ
Téma: jazyk a literatura
přednáška

Pracovníci jazykové poradny odpovídají na dotazy už 81 let a o služby poradny je stále velký zájem. V Evropě přitom není jediná. Na svou jazykovou poradnu se mohou obracet i Poláci, Slováci, Němci a další. Do jaké míry se jazykové poradny pomáhající při potížích s mateřským jazykem podobají? Čím se české jazykové poradenství může inspirovat v zahraničí a především v čem by mohl být český přístup přínosný pro zahraničí? Přednáška se pokusí odpovědět nejen na tyto otázky.
Mgr. Barbora Martinkovičová
Ústav pro jazyk český AV ČR